Narzędzia wiertnicze - świdry

Świdry wiertnicze są narzędziami służącymi do wiercenia otworów pełnym przekrojem.

W zależności od budowy świdry dzielą się na: