Rdzeniówki klasyczne

Rdzeniówki służą do pobierania próbek skał z otworu wiertniczego. Wiercenie rdzeniówkami klasycznymi polega na zapuszczeniu na dno otworu rdzeniówki za pomocą przewodu wiertniczego, odwiercenie odcinka otworu o długości rdzeniówki, a następnie wydobyciu rdzeniówki na powierzchnie, wydobyciu rdzenia z rdzeniówki i ułożenie go w skrzynkach na rdzeń.

Rozróżniamy rdzeniówki: