Rury płuczkowe i okładzinowe

Rury płuczkowe (żerdzie wiertnicze) przeznaczone są do wierceń obrotowych i udarowych. Ich zadaniem jest przeniesienie napędu z głowicy obrotowej/udarowej na narzędzie wiertnicze oraz doprowadzenie płuczki wiertniczej na dno otworu. Służą również do wywierania nacisku na narzędzie wiertnicze w czasie wiercenia otworu.

Rury okładzinowe zabezpieczają otwór wiertniczy przed zasypaniem lub dopływem wody lub innego medium ( gazu, ropy naftowej).

Firma Archon produkuje pełny zakres rur ( żerdzi ) wiertniczych i okładzinowych 

Służą do wiercenia otworów geologicznych za pomocą rdzeniówki wrzutowej bez konieczności wyciągania przewodu wiertniczego. 

Służą do wiercenia otworów wiertniczych pełnym przekrojem, jak również rdzeniowych za pomocą rdzeniówki tradycyjnej.

Rura płuczkowa zwornikowa ( żerdź wiertnicza) składa się z rury oraz zgrzewanych z nią zworników. 

Do wykonywania otworów o dużych średnicach ( np. studni) stosuje się wiercenie lewym obiegiem płuczki. 

Służą do wywierania nacisku na narzędzie wiertnicze oraz ułatwiają utrzymanie prostoliniowości otworu wiertniczego. Wykonujemy tylko na zamówienie klienta, po uprzednim uzgodnieniu parametrów.

Rury okładzinowe zabezpieczają otwór wiertniczy przed zasypaniem lub dopływem wody lub innego medium ( gazu, ropy naftowej).