Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny

Aktualności

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma ARCHON Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Bonu na innowacje w ramach działania 1.2.3.

Cele projektu: W ramach przedmiotowego projektu firma dąży do opracowania technologii produkcji innowacyjnego połączenia rur okładzinowych w technologii gwintowo-spawanej przy wierceniu otworów do 150m. Tradycyjna metoda łączenia rur okładzinowych polega na tym, że gwint nacina się na rurze, jednak materiał z którego produkuje się rury z reguły charakteryzuje się słabymi własnościami wytrzymałościowymi na ścieranie i zużycie. Stosuje się tutaj zwykle rury o cienkich ściankach, dlatego stosuje się gwinty trapezowe lub trójkątne. Tego typu gwinty mają tę wadę, że szybko się wycierają, długo się wkręcają i mają tendencje do ścinania się. Nowy gwint ma być odporny na ścieranie, umożliwiać szybkie i wielokrotne skręcanie i rozkręcanie oraz nie powodować efektu ścinania się. W nowym rozwiązaniu zostanie również zastosowany ulepszony jakościowo materiał, na którym będzie nacinany gwint, tak aby zwiększyć jego wytrzymałość i wielokrotność pracy. W tym celu zostanie opracowana technologia nacinania gwintu na stali o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i łączenia jej za pomocą metody spawania do rury okładzinowej. Nowe rozwiązanie będzie charakteryzować się zwiększoną wytrzymałością i żywotnością. Nowe rozwiązania opracowane w wyniku realizacji projektu mają charakteryzować się następującymi cechami: wyższa wytrzymałość i sztywność, a więc wyższa trwałość, łatwość i zwiększone bezpieczeństwo obsługi.

Planowane efekty: Opracowanie innowacyjnego połączenia rur okładzinowych w technologii gwintowo-spawanej przy wierceniu otworów do 150m z jednoczesnym rurowaniem

Wartość projektu: 116 481,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85 230,00 PLN